Yritys

Asianajotoimisto Hannu Riihioja Oy on 1995 perustettu asianajotoimisto, jonka toimialue on koko maa.

Toimistollamme on valmiudet tarjota kattavaa oikeudellista palvelua niin yksityishenkilöille kuin yrityksillekin.

Toimistomme kuuluu Suomen Asianajajaliittoon. Sen asianajajat ovat julkisen valvonnan alaisia ja velvollisia huolellisesti täyttämään asiakkaidensa heille uskomat tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattamaan hyvää asianajotapaa. Hyvää asianajotapaa koskevat ohjeet ja muut asianajajia koskevat määräykset löytyvät Suomen Asianajoliiton verkkosivuilta.