RIITA-ASIAT

Riita-asiat kannattaa hoitaa ennaltaehkäisevästi

Riita-asiat ovat yksityisten ihmisten tai yritysten välisiä konfliktitilanteita, joissa asianajajan käyttö on kannattavinta ennaltaehkäisevästi. Asianajajaan kannattaakin olla yhteydessä jo hyvissä ajoin ennen mahdollisen riidan syntymistä. Asianajajan käyttö esimerkiksi sopimuksentekovaiheessa tai hakemusasioissa säästää pitkällä aikavälillä paljon rahaa ja vaivaa.

Tyypillisiä riitatilanteita

Yritysten välillä riitoja aiheuttavat useimmiten erilaiset tuotereklamaatiot ja sopimusrikkomukset. Yksityisten ihmisten väliset riita-asiat puolestaan koskevat normaalisti perhe- tai perintöasioita. Kyseessä voi olla esimerkiksi testamentin moitekanne, lakiosavaatimus tai huoltajuuskysymykset. Pyrimme aina sovinnolliseen ratkaisuun ja asianajajan tärkein tehtävä on riita-asioiden ennaltaehkäisy.

Yritysten välisissä riita-asioissa sovelletaan useimmiten kauppalakia, yksityisten ja yritysten välillä kuluttajansuojalakia.

Riidan ratkaisu

Pitkän kokemuksen myötä voimme todeta, että asianajajaan kannattaa ottaa yhteyttä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Riita-asioiden ennaltaehkäisy

Riita-asiat on aina edullisinta hoitaa ennaltaehkäisevästi ennen varsinaisen ongelman syntymistä. Tämä toimintatapa on kaikkien osapuolien etujen mukaista. Asianajajaa kannattaa konsultoida esimerkiksi sopimuksentekovaiheessa tai hakemusasioissa. Sopimuksiin on myös mahdollista kirjata ns. riidanratkaisulauseke, jossa sovitaan mahdollisen riidan ratkaisukeinoista. Riidanratkaisulausekkeet perustuvat pitkälti vaihtoehtoisen riidanratkaisutavan menettelytapoihin.

Sovittelu ja välimiesmenettely

Ole yhteydessä asianajajaan heti riita-asian syntyessä. Näin asia saadaan etenemään mahdollisimman edullisesti ja nopeasti. Lähtökohtaisesti pyrimme ratkaisemaan riita-asiat tuomioistuimen ulkopuolella, joko sopimusneuvottelulla tai välimiesmenettelyllä. Jos ratkaisua ei saada aikaan sovinnollisesti, edustamme sinua tuomioistuimessa.

Käräjöinti

Käräjöinti on arvokasta ja vie paljon aikaa sekä resursseja. Siksi käräjöinti on viimeinen vaihtoehto riidan ratkaisussa. Hävinnyt osapuoli on useimmiten velvollinen maksamaan myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Tämä on usein kuitenkin laiha lohtu voittavallekin osapuolelle, sillä oikeudenkäyntiin kulunutta aikaa ja vaivaa ei saa takaisin.

Riita-asiat kuuluvat siviiliprosessiin, jossa tuomioistuimen rooli on varsin passiivinen. Tuomioistuin valvoo, että asia tulee käsitellyksi perusteellisesti ja että siiten ei liitetä mitään aiheetonta. Kaiken oikeudenkäyntiin liittyvän aineiston esittäminen on asianosaisten vastuulla, joten on ensiarvoisen tärkeää, että asianosaista edustaa on riita-asiat osaava asianajaja.

Älä pohdi riita-asiaa yksin, ota yhteyttä osaavaan asianajajaan

Kun sinulla on kysymys tai huolenaihe, joka mietityttää, ota yhteyttä. Riita-asioita ei kannata pohtia yksin. Kuuntelemme sinua ja arvioimme asian puolueettomasti. Meillä on pitkä kokemus riitojen ennaltaehkäisystä, sopimisesta sekä käräjöinnistä, joten pystymme arvioimaan todennäköisen lopputuloksen ja ehdotamme parhaita ratkaisuja asian hoitamiseen.

(06) 4216 700

-