Hinnasto

Yleistä

Toimistomme hinnoittelu perustuu Suomen Asianajajaliiton vahvistamiin asianajopalkkioiden määräämisperusteisiin. Palkkioon vaikuttaa olennaisesti toimeksiannon vaatima työn määrä sekä laatu. Lisäksi otetaan huomioon tehtävän vaikeusaste ja kysymyksessä olevan etuuden arvo ja merkitys.

Palkkiomme pohjautuu lähtökohtaisesti toimeksiannon suorittamiseen käytettyyn työaikaan ja sen mukaisiin lakimiesten tuntiveloituksiin. Pienin veloitettava aikayksikkö asianajotoimenpiteestä on 15 minuuttia. Viranomaisten perimät maksut ja muut kulut laskutamme erikseen. Toimistomme tuntiveloitus toimenpiteistä on 180 - 250 euroa. Mahdollista korkeampaa tuntiveloitusta käytämme, kun toimeksianto on tavanomaista vastuullisempi ja perustuu erityisasiantuntemukselle tai se hoidetaan erittäin kiireellisesti, vieraalla kielellä tai virka-ajan ulkopuolella. Ilmoitamme asiakkaalle tuntiveloitushinnan toimeksiannon alkaessa kartoitettuamme toimeksiannon luonteen ja laajuuden. Toimeksiannon kartoittamista koskeva alkuneuvottelu on maksuton.

Kaikki annetut hintatiedot ja mahdolliset hinta-arviot ovat aina arvonlisäverottomia. Laskutusvaiheessa hintaan lisätään voimassa olevan verokannan mukainen arvonlisävero.


Kiinteä laskutus

Tietyissä tilanteissa esimerkiksi testamentin tai avioehdon laatimista koskevissa toimeksiannoissa voimme tarvittaessa sopia toimeksiannon hoitamiselle kiinteän hinnan.


Oikeusturva

Tuomioistuimissa käsiteltävien asioiden osalta selvitämme mahdollisuuden kattaa oikeudenkäyntikulut asiakkaan mahdollisesta oikeusturvavakuutuksesta. Omavastuu vakuutuksen oikeusturvassa on yleensä 15 %, jonka laskutamme asiakkaalta.


Julkinen oikeusapu

Tuomioistuimissa käsiteltävien asioiden osalta pienituloisilla yksityishenkilöillä on tietyin edellytyksin mahdollisuus saada julkista oikeusapua, jolloin valtio maksaa toimistomme palkkion kokonaan tai osaksi. Rikosasian uhrilla on tietyissä tapauksissa tulorajoistaan riippumatta oikeus saada maksuton oikeudenkäyntiavustaja valtion varoista. Näissä tapauksissa tuntiveloituksemme on 100 euroa + alv, yhteensä 123 euroa.